Lees meer over NEN1010

 • In 34% van de branden is de oorzaak te vinden in de elektrische installatie. (Bron: CBS)
 • In 99% van de installaties worden de aardlekschakelaars niet periodiek getest.
 • Bent u zeker van de veiligheid van uw elektrische installatie?

Uw verzekering en de NEN1010

 • Uw verzekeraar stelt in de polisvoorwaarden dat uw elektrische installatie aangelegd moet zijn conform NEN1010.
 • Bij een brandschade zullen schade-experts namens de verzekeraar onderzoeken wat de oorzaak van de brand is geweest.
 • Indien u niet kunt aantonen dat uw installatie aan de norm NEN1010 voldoet, zal de verzekeraar slechts deels of zelfs helemaal niet uitkeren.

Keuring en rapportage

Onze NEN1010 keuring is specifiek afgestemd op de eisen die verzekeraars aan de rapportage stellen. Wij inspecteren en rapporteren:

 • of de wijze van aanleggen voldoet aan NEN1010
 • visuele inspectie groepenkasten, alsook de rest van de installatie
 • de bedrading in uw installatie wordt gecontroleerd op minieme kortsluitingen (meten isolatieweerstand)
 • testen aanspreekstroom en afschakeltijd aardlekschakelaars
 • de goede werking de veiligheidsaarde

Wanneer moet uw installatie volgens NEN1010 worden gekeurd?

 • Bij oplevering van een nieuwe installatie
 • Bij oplevering van een uitbreiding aan uw installatie
 • Wanneer u zelf een installatie heeft aangelegd of gerenoveerd

Indien er geen inspectierapport aanwezig is in uw bedrijf is het zeker verstandig dit te laten verzorgen. Zo kunt u bij onverhoopte schade aantonen dat u aan de eisen heeft voldaan.

Nu aanvragen…